Baltania

Baltania on 2012. aastal asutatud ettevõte, mis baseerub Tallinnas ja tegeleb bioenergia tootmisega. Baltania on biosöe pelletitehase investeeringuid arendanud aastast 2014 ning samal aastal andis Euroopa Liit ettevõtmisele NER300 toetuse.

2017. aastal sai Momentum Capitalist ainuomanik ning on jätkanud äritegevuse arendamist. Baltania on üks Momentum Capitali portfelli kuuluvatest ettevõtetest, mis tegeleb kestliku energia arendamisega.

Baltania tegutseb keskkonnasõbralikult ja tagab väikese mõju loodusele nii tootmisprotsessis kui terve tarneahela lõikes. Metsade säästev majandamine on kestliku tegevuse alustala ning hädavajalik elutähtsate ökosüsteemide säilitamiseks looduses.

Baltania tagab, et töötleb biomassi, mis on pärit säästlikult majandatud metsadest, nagu: puukoor, raiejäägid, küttepuud, kõrvalsaadused ja puidumass / hake. Meie tootmistööliste inseneride meeskond töötab vahetustega, et toota kestlikest allikatest pärit biomassist biosöe tooteid. Töötajad läbivad põhjalikud koolitused, et neist saaksid pädevad torrefitseerimistehase operaatorid. Nad hakkavad tööle väikestes meeskondades eesmärgiga tagada maksimaalselt ohutu tootmine.

Rene Buwalda
CEO

Rene Buwalda is a CEO with a broad technical background. His career started over 25 years ago in the power generation sector. Rene worked in senior positions in engineering and production facilities and later as a senior project manager and project director in several complex international biomass projects.

Rene is a natural leader in multidisciplinary teams and he uses his strategic thinking to engage with partners to realize successful and ambitious projects.


Stuart Paskett
Head of Commercial

Stuart began his career in the US analyzing high-yield and distressed industrial credits before joining the portfolio management team of Climate Change Capital. He was part of the portfolio management team responsible for raising Climate Change Capital’s $1 billion carbon fund. After deploying the fund’s capital across a portfolio of more than 50 carbon mitigation projects, mainly focused on Asia, Stuart assumed responsibility for commissioning carbon mitigation projects in Central Asia. Stuart is proficient in Mandarin Chinese.

Stuart has a proven ability to bridge financial and engineering mindsets. In addition to financial and project management experience, Stuart has consulted on technical mine design and mining feasibility studies. He has a degree from Wharton and an engineering degree from the University of Exeter.


Martijn van Boxel
Manager Finance & Control

Martijn has developed over 15 years of experience in several finance and business control roles within the telecommunications, media and cable industry with NBCUniversal and Liberty Global.

He is a strong manager and finance professional with experience in business process and analysis, business strategy, process improvement, mergers & acquisitions and financial modeling. 

He is highly experienced in bridging business with finance and oversees the business and financial operations of Baltania and shares responsibility for Baltania’s economic and financial performance. He has a MSc in Econometrics from the University of Amsterdam and a MBA from the Amsterdam Business School.


Toomas Mälberg
Chairman of the Council


Kevin Ho
Member of the Board