Tehnoloogia

Baltania kasutab CEG High Temperature Torrefaction (HTT) süsteemi, mis võimaldab taastuvat süsinikku. Tehnoloogia on välja töötatud selleks, et kasutada odavamat lähteainet (madala kvaliteediga biomass) kõrge kütteväärtusega, hea transpordi- ja ladustamisvõimega vahesaaduse valmistamiseks.

HTT Reaktor

CEG lõi taastuva süsiniku võimaldamiseks kõrgtemperatuurse torrefaction (HTT) reaktori. HTT reaktor on turvalise ja usaldusväärse süsteemi keskmes, mida on lihtne mastaapida.

Koos kohandatud CEG-kontrollisüsteemiga on HTT reaktor võimeline juhtima kõrgel temperatuuril toimuvat termilist protsessi, mis võimaldab valida mitmesuguseid parameetreid, et toota tooteid süsiniku puhtuse skaalal.

HTT reaktor on antud viis heaks kiidetud patenti ja rida täiendavaid menetluses olevaid patente.