Jätkusuutlikkus

Baltania visioon on vähendada fossiilsete kütuste süsiniku jalajälge keskkonnas. Baltani missiooniks on taastuvatest energiaallikatest toodetud energiatõhusate alternatiivsete kütuste tootmine röstimise teel.

Materjali hankimine

Baltania soovib puidu biomassi hankida säästlikult majandatud Eesti metsadest.

Torrefitseerimisprotsessi lähteaine koosneb üldjuhul puidu biomassist, mis ei sobi teistele puidutöötlemistööstustele.

Baltania kasutab torrefitseerimisprotsessis võimalikult palju alljärgnevat toorainet:

• Puukoor
• Raiejäägid
• Küttepuud
• Kõrvalsaadusena tekkinud hake (teistest puidutöötlemistehastest)
• Puidumass

Kui madala väärtusega ja seetõttu soodne puidu biomass torrefitseeritakse ja pelletiseeritakse, siis muutub biosüsi kõrge energeetilise väärtuse ja hüdrofoobsuse tõttu transpordi aspektist kulude osas väga konkurentsivõimeliseks.

Metsanduse sertifikaadid

Säästlik metsa majandamine on väärtuslike ökosüsteemide säilitamiseks ja meie ärivaldkonnas eetiliste tõekspidamiste tagamiseks hädavajalik, seega annab Baltania lubaduse hankida jätkusuutlikku biomassi vaid nendelt toorpuidu tarnijatelt, kellel on järgmised sertifikaadid:

  • FSC® CW – Kontrollitud puidu sertifikaat NC-CW-009116
  • FSC® COC – Järelvalveahela sertifikaat NC-COC-007116
  • PEFC – Järelvalveahela sertifikaat
  • SBP – Puidupõhise biomassi sertifitseerimisskeem