Jätkusuutlikkus

Baltania visioon on vähendada fossiilsete kütuste süsiniku jalajälge keskkonnas. Baltani missiooniks on taastuvatest energiaallikatest toodetud energiatõhusate alternatiivsete kütuste tootmine röstimise teel.

Materjali hankimine

Baltimaa soovib hankida puit orgaanilisi jäätmeid säästvalt majandatud Eesti metsadest.

Sulamisprotsessi lähteaine koosneb tavaliselt puitunud orgaanilistest jäätmetest, mis ei sobi puidutöötlemiseks.

Baltania kasutab torrefitseerimisprotsessis võimalikult palju alljärgnevat toorainet:

• Puukoor
• Raiejäägid
• Küttepuud
• Kõrvalsaadusena tekkinud hake (teistest puidutöötlemistehastest)
• Puidumass

Kui madala väärtusega ja seetõttu soodne puidu orgaanilised jäätmed torrefitseeritakse ja pelletiseeritakse, siis muutub biosüsi kõrge energeetilise väärtuse ja hüdrofoobsuse tõttu transpordi aspektist kulude osas väga konkurentsivõimeliseks.

Metsanduse sertifikaadid

Säästlik metsa majandamine on väärtuslike ökosüsteemide säilitamiseks ja meie ärivaldkonnas eetiliste tõekspidamiste tagamiseks hädavajalik, seega annab Baltania lubaduse hankida puidu orgaanilised jäätmed vaid nendelt toorpuidu tarnijatelt, kellel on järgmised sertifikaadid:

  • FSC® CW – Kontrollitud puidu sertifikaat NC-CW-009116
  • FSC® COC – Järelvalveahela sertifikaat NC-COC-007116
  • PEFC – Järelvalveahela sertifikaat
  • SBP – Puidupõhise biomassi sertifitseerimisskeem