Torrefitseeritud biosöe pelletid

Baltania tehas suudab toota pelleteid kütteväärtusega vahemikus 21 GJ/tonn kuni 24 GJ/tonn, mis on sarnane kütteväärtus traditsioonilisele kivisöele. Peamiselt toodab Baltania siiski pelleteid kütteväärtusega 21GJ/tonn, mis on tavalise puidu ja valge puidugraanuliga võrreldes palju kõrgema kütteväärtusega.

Baltania on Tallinnas baseeruv ettevõte, mis toodab bioenergiat peamiselt Põhja- ja Kesk-Euroopa soojus- ja elektrijaamadele.

Koostootmine

Keskkonnasõbralik energia

Torrefitseeritud biomassi omadused, eriti peale pelletiseerimist, on sarnased kivisöega. See on ideaalne kütus, millega mittetaastuvaid kivisöe ressursse olemasolevates kivisöe töötlemistehastes asendada. Võrreldes valge puidugraanuli tootmise tehasega ei nõua see suuri investeeringuid.

Pelleti füüsilised ja keemilised omadused

Vorm

Puidugraanulid

Osakese suurus

Pikkus: 1/2 tolli
Diameeter: 6-8 mm

Värvus

Must

Lõhn

Puistetihedus (20C juures)

700 kg/m3

pH

Ei päde

Kihi süttimistemperatuur (5mm kiht) (°C) – põhineb tolmu andmetel

260

Miinimum süttimistemperatuur – Pilv (°C) – põhineb tolmu andmetel

520

Miinimum plahvatusohtlik kontsentratsioon (g/m3) – põhineb tolmu andmetel

80

Maksimaalne plahvatusrõhk Pmax (bar g) (250g/m3) – põhineb tolmu andmetel

8.5

Kmax (bar.m/s) – põhineb tolmu andmetel

139

Minimaalne süttimiskontsentratsioon (mJ) – põhineb tolmu andmetel

>1000

Lahustuvus vees

Veekindel

“Biosöe pelletid on kestlik alternatiiv, mida saab kasutada elektri- või soojustootmisjaamades osaliselt või täielikult fossiilse kivisöe asendamiseks ilma märkimisväärsete lisainvesteeringuteta elektrijaama ümberehitamiseks.”

Mika Hassinen (CEO)