Baltania

Baltania on 2012. aastal asutatud ettevõte, mis baseerub Tallinnas ja tegeleb bioenergia tootmisega. Baltania on biosöe pelletitehase investeeringuid arendanud aastast 2014 ning samal aastal andis Euroopa Liit ettevõtmisele NER300 toetuse.

2017. aastal sai Momentum Capitalist ainuomanik ning on jätkanud äritegevuse arendamist. Baltania on üks Momentum Capitali portfelli kuuluvatest ettevõtetest, mis tegeleb kestliku energia arendamisega.

Baltania tegutseb keskkonnasõbralikult ja tagab väikese mõju loodusele nii tootmisprotsessis kui terve tarneahela lõikes. Metsade säästev majandamine on kestliku tegevuse alustala ning hädavajalik elutähtsate ökosüsteemide säilitamiseks looduses.

Baltania tagab, et töötleb biomassi, mis on pärit säästlikult majandatud metsadest, nagu: puukoor, raiejäägid, küttepuud, kõrvalsaadused ja puidumass / hake. Meie tootmistööliste inseneride meeskond töötab vahetustega, et toota kestlikest allikatest pärit biomassist biosöe tooteid. Töötajad läbivad põhjalikud koolitused, et neist saaksid pädevad torrefitseerimistehase operaatorid. Nad hakkavad tööle väikestes meeskondades eesmärgiga tagada maksimaalselt ohutu tootmine.

Juhatus

Portrait of Erik Huis

Erik Huis

Esimees

Portrait of Kevin Ho

Kevin Ho

Liige

Portrait of Mikke Ruuhonen

Mikke Ruuhonen

Liige

Management Board

Portrait of Mika Hassinen

Mika Hassinen

Tegevdirektor