Projekti kokkuvõte

Biomassi torrefitseerimine on madalatemperatuuriline pürolüüs, tavaliselt temperatuurivahemikus 200 kuni 320 °C. Projekt puudutab torrefitseerimistehase rajamist Vägaris, Eestis, eesmärgiga toota 160 kt/aastas biosütt.

Antud tehnoloogia on välja töötatud kasutamaks odavamat lähteainet (madalakvaliteetset biomass), et toota vahesaadust, millel on kõrge kütteväärtus ning head transpordi-, säilitus- ja kasutusomadused. Biosütt kasutatakse lähteainena energeetikas, kui ka transpordi- ja keemiatööstuses.

Projekt

Asukoht: Vägari küla, Jõgeva maakond, Eesti

Maks. NER 300 rahastus: 25 miljonit eurot

Tootmise käivitamine: 2020

Hetkeseis

Lubade taotlemise protsess on käimas.

Väljavaade 2018

Hetkel on käimas projekti lubade taotlemise ja projekteerimise etapid.

Järgneva 5 aasta väljavaade

Täismahus tootmisvõimekus saavutatakse aastaks 2021.